Narcis alt

 

 

Specializovaná základni organizace českého zahrádkářského svazu NARCIS KLADNO byla založena v roce 1985 při okresním výboru ČZS Kladno. Cílem této organizace bylo organizačně a odborně sdružovat všechny přátele pěstování jarních cibulovin a to jak narcisů, tulipánů, tak i pěstitele krokusů, hyacintů a ostatních jarních cibulovin. Největší činnost byla soustředěna na narcisy a tulipány.Toto společné úsilí začínajícího kolektivu pěstitelů přineslo mnoho starostí s obstaráváním potřebné literatury, podchycováním pěstovaných odrůd cibulovin a nutné styky se zkušenými pěstiteli. To bylo v prvopočátcích překonáváno pokusy zajistit dostupnou literaturu na našem trhu. Poslednim vydáním zabývající se jarními cibulovinami byla nevelká publikace "Tulipány, narcisy, hyacinty" od autora ing. Vlastimila Vaňka a kolektivu z roku 1974. To bylo také prvním podnětem pro vydání prvního katalogu SZO NARCIS "85". Ten obsahoval cca 700 odrůd narcisů pěstovaných u nás.

V roce 1987 jsme vydali druhý katalog, kde již bylo zadokumentováno shromážděných 1400 odrůd narcisů v členské základně. V roce 1996 jsme vydali třetí katalog narcisů, který obsahoval již přes 2000 odrůd, ale to skutečně nestačilo a tak posledním katalogem byl katalog narcisů z roku 2002, kdy bylo shromážděno kolem 2400 odrůd narcisů. Doba nás již ale zase předehnala a tak katalog z roku 2002 je zase překonán a ten nejnovější z roku 2006 obsahuje přes 2800 odrůd.

Tato veškerá činnost SZO NARCIS Kladno je o to záslužnější, že dosud nikdo mezi svoji členskou základnou neshromáždil takové množství a tolik odorůd. Tato činnost může potěšit nejen naše organizované členy, ale i všechny přátele této krásné jarní květiny. Také si neustále ziskává své příznivce a obdivovatele nejen na regionálních výstavách, ale i na výstavách celostátních, jakými jsou Flora Olomouc či Výstavišti v Lysé nad Labem. Tam jsou návštěvníci mile překvapeni velkým barevným rozsahem odrůd a tvary druhů z jednotlivých skupin.

Dalším neuvěřitelným překvapením veřejnosti bývá zjištění, že v narcisech existuje vice jak 25000 odrůd a ročně přibývá 250 až 300 odrůd nového šlechtění.

 

SZO NARCIS KLADNO ukončila svoji činnost koncem roku 2014.

Prostor pro umístění stránek byl zaplacen do konce února 2016 z prostředků SZO Narcis Kladno. Stránky by bez další platby byly smazány.
Několik bývalých členů organizace se s autorem stránek dohodlo, že nenecháme naše stránky zrušit. Na další rok je chod stránek zaplacen z vlastních prostředků a o údržbu, chod a aktualizaci stránek je také postaráno.